lørdag 1. september 2012

Ord til ettertanke 01.09.2012

Håp er
å gå videre
når alt er
stoppet opp

1 kommentar:

Hyggelige kommentarer